YENİ YÖNLERE GİDEN ESKİ YOL YOKTUR

YENİ YÖNLERE GİDEN ESKİ YOL YOKTUR

Her şey çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Değişmeyen tek şey olan “değişim” bile insanla birlikte değişiyor. Çünkü insan değişiyor. Toplumsal yaşam alışkanlıkları, eğilimler buna göre yeniden biçimleniyor. Gelişimin önünde hiçbir şey duramıyor, memnuniyet merkezli olmayan anlayışlar yıkılıyor, müşterisiyle ortaklık bilinciyle çalışmayan kuruluşlar yok oluyor.

Hemen her sektörde rekabetin giderek yoğunlaştığı günümüzde, şirketlerin pazardaki gücünü koruyabilmesinin ve büyüyebilmesinin yolu sadık müşteriler edinebilmekten, daha da önemlisi kazandığı müşterileri elde tutabilmekten geçiyor. Dünün kabul görmüş birçok duygusu, davranışı ve markası bugün için birer nostalji. Bugünün başarılı markaları ve tutumları da belki yarının nostalji listesine eklenecek.

İnsanı, yani zamanın ruhunu anlamak, nostalji olmamak ve eskimemek için yeniçağın gerekliliklerine uymak gerekiyor. Bunu başarabilmek içinse en başta, mevcut ve potansiyel müşterilere ilişkin güncel, kapsamlı ve derinlemesine bilgiyle donanmış olmak gerekiyor.

Peki, hem sektör teamüllerine uygun davranmak, hem farklılaşmak mümkün mü? Herkesin aynı duygularla benzer ürünler sattığı yeni dünyamızda çağa uyumluluğun belirleyicisi ne olmalıdır?

Duygu yüklü varlıklar olan biz insanların devamlı değişen tutum ve davranışlarına yani yeniçağa uyum sağlamamıza yarayan en doğru markalaşma araçları yine insanlar ve onların duygularıdır. Gelmiş, geçmiş ve gelecek olan tüm duyguların DNA’ları yeniden bir bir çözülecektir. Çözülmüş olan duyguların genleri ile marka genlerinin birleşiminden yeni sektörler, yeni piyasalar, yeni stratejiler doğacaktır.

İnsanlığın gelişim garantisi olan, hayal gücünü tetikleyen “meraklar” ve merakları gerçekleştirecek olan “hayaller” zinciri yeniçağda daha sağlam olmalıdır. Markaların bu sağlamlığı bir başka güç olan yaratıcılıkla birleştirmeleri gerekmektedir. Stratejik düşünen zihinler, bu zihinlerin geliştirdiği işler, işlerin gerçekleştireceği hedefler, hedefleri büyütecek yaratıcılık serüvenleri markaların ömrünü uzatacak, bilinirliliğini arttıracak, sürekliliği sağlayacak ve karlılığına katkı sunacaktır.

Marka potansiyelinizi açığa çıkaran yaratıcı stratejilere ve hikayelere …