Araştırma Metodları

Kantitatif

KANTİTATİF (Niceliksel) ARAŞTIRMALAR

Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür. Niceliksel araştırma yönteminde, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen sonuçlar üzerinde gerekli istatistiki ve matematiksel analizler yapılabilmektedir.

Nicel araştırma yönteminde, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmaktadır. Yani, konu hakkında yoğun bir analiz değil aksine, daha yüzeysel, daha çok sayısal ve çoğunluk/azınlık temsiliyetleri saptanmaktadır. Nicel araştırmalarda sayısal temsiliyet söz konusu olduğu için, araştırma evrenini temsil edecek örneklemin hatasız tespit edilmesi ve bu örnekleme doğru soruların sorulması önemlidir.

Araştırma evrenine tamamen ulaşmak mümkün olmadığı için, bu evreni temsil etme özelliğine sahip, belirli sayıda daha az bir kitle olan örneklem belirli yöntemle seçilir. Anket, bu örnekleme üzerine yapılır. Böylece; araştırmanın hem maliyeti, hem de uygulama tarihi daha net ve kısa sürede biter.

 

Kantitatif Araştırmalar için kullanılan yöntemler;

PAPI

Kağıt ve kalem kullanılarak gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir.                                                   Araştırmacılar, görüşmelerini basılı bir soru formu yardımıyla cevaplayıcıyla yüz yüze görüşerek               klasik yöntemle gerçekleştirirler.

PAPI
CAPI

CAPI

Bilgisayar destekli gerçekleştirilen yüz yüze görüşme tekniğidir. Bu teknikle soru formu, tablet bilgisayarlar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek verinin derlenmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajları; hızlı veri derlenmesi, kaliteli veri derlenmesi, veri derleme ve veri girişinin eş zamanlı yapılabilmesi ve karmaşık soru formlarında uygulama kolaylığı sağlanmasıdır.

CATI

Bilgisayar destekli gerçekleştirilen telefonla görüşme tekniğidir. Soru formunun,                                   bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir yazılım yardımıyla veri giriş programı haline getirilerek                 soruların görüşmeciye telefonla sorulması ile gerçekleştirilen bir yöntemdir.

CATI
CAWI

CAWI

Bilgisayar destekli gerçekleştirilen internet görüşme tekniğidir. İnternet tabanlı soru formlarının cevaplayıcılar tarafından çevirimiçi olunarak doldurulmasıdır. Verilerin daha hızlı ve verimli derlenmesinin yanı sıra analiz aşamasında sağladığı yararlar nedeniyle, özellikle müşteri memnuniyeti, müşteri profili, müşteri tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla uygulanan veri derleme tekniğidir.