Araştırma Çözümleri

Siyasal Araştırmalar

SİYASAL ARAŞTIRMALAR

Kamuoyu araştırmaları; kamuoyunun bütününü oluşturan halkın ve kişilerin kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal faaliyetlerinden doğan toplumsal ihtiyaç, tutum, davranış, beklenti ve düşüncelerinin ortalama görüntüsü ile bilgilerin sistemli bir biçimde toplanması, objektif olarak kaydedilmesi, sınıflandırılması, tahlil ve takdim edilmesini kapsamaktadır.

Toplumu oluşturan bireyler, toplumdaki diğer insanların neleri sorun olarak gördüğü, siyasi hareketliliği, ekonomik kaynakların nasıl kullanılacağını, siyasi partilerin dönemlere göre oy potansiyelini, hükümet çalışmalarının kamuoyu tarafından nasıl algılandığını, hangi sorun ve gelişmelerin toplumu etkilediğini, kişilerin neleri beğenip beğenmediğini öğrenmek için kamuoyu araştırmalarına başvururlar.

Siyasetin son ve genel durumu, seçmen tercihlerinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi, iktidar ve muhalefet partilerinin performansları, partilerin en son oy oranları gibi konularda yapılan araştırmalarla; siyasetin dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak veya başarıyı yakalamak için eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmek isteyenlere geniş bir pencere açmak, yol göstermek, strateji geliştirmek mümkündür.

 

Başlıca Siyasal Araştırma Çözümlerimiz :

  • Yerel Yönetim Hizmetleri Araştırmaları
  • Seçmen Davranışları Araştırmaları
  • Siyasi Parti İmajı Araştırmaları
  • Lider Popülaritesi Araştırmaları
  • Seçmen Psikolojisi Araştırmaları
  • Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
  • Aday Araştırmaları
  • Gündem Araştırmaları
  • Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
  • Siyasal İtibar Araştırmaları